SIŲSKITE UŽKLAUSĄ

Darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. atsakome per 20-30 min.

Užklausoje nurodykite:

  •  kalbą į kurią reikalingas vertimas;
  • pageidaujamą vertimo terminą;
  • ar reikia vertimą patvirtinti biuro tvirtinimu / notaro paslaugų.

CONTACT US

On workdays between 9 am and 5 pm, we reply within 20-30 minutes.

In your enquiry, please specify:

  • language to which the translation is required;
  •  your preferred translation deadline;
  • whether the translation needs to be certified by an office stamp/whether you need notary services.