Finansiniai vertimai

Teikiame profesionalias finansinių tekstų vertimo paslaugas bei tvirtiname vertimus biuro antspaudu ir vertėjo parašu (klientui pageidaujant).

Galime išversti įvairius finansinius dokumentus. Tai gali būti:

  • metinės ataskaitos;
  • audito išvados;
  • įmonių balansai;
  • pelno (nuostolių) ataskaitos;
  • informaciniai pranešimai akcininkams;
  • investicinių fondų prospektai;
  • banko išrašai;
  • draudimo polisai ar draudiminių žalų sureguliavimo dokumentai;
  • kt. finansinės ataskaitos, dokumentai.